Utbildningar

Ring

Våra utbildningar

FALLSKYDD

I vissa arbeten måste en del eller alla arbetsuppgifter utföras på hög höjd. Enligt arbetsmiljölagen så bör den som ska utföra ett arbete på höjd ha kunskap och utbildning i hur man säker använder fallskyddsutrustningen. Fallskyddsutrustning är ett lagkrav på alla arbeten som är högre upp än 2 meter.

Det är därför viktigt att all personal har åtminstone grundläggande kunskaper och kompetens kring riskerna med höghöjdsarbete och hur man kan minska dessa. Skador och eventuella dödsfall beror i princip alltid på bristande kunskap och rutiner- du vinner därför mycket på att erbjuda din personal utbildning i fallskydd. Genom att öka medvetenheten kring riskerna, kan också många olyckor undvikas och man kan även skapa interna rutiner kring hur höghöjdsarbete ska gå till för att riskerna ska bli så små som möjligt.

FALLSKYDDSUTBILDNING

Om er verksamhet innebär att vissa eller alla arbetsuppgifter måste utföras på hög höjd, bör du utbilda din personal i riskerna kring detta. Iprevent erbjuder fallskyddsutbildning där deltagarna efter genomgången kurs har grundläggande kompetens kring:

* De lagar och regler som vi jobbar med
* Varför fallskydd behövs
* Fallskyddsutrustning och hur den används
* Vad som kan göras om olyckan inträffar
* Riskbedömning vid höghöjdsarbete
* Fösta hjälpen/L-ABC
* Praktik

Våra kurstillfällen lämpar sig för 8–10 personer och är på ungefär 3–4 timmar.

Genom att erbjuda er personal kurser i fallskydd kan ni minska risken för fallolyckor i verksamheten samt säkerställa att alla som arbetar med höghöjdsarbete har grundläggande kompetens kring utrustning, första hjälpen och de lagar och regler som gäller.

LIFTUTBILDNING

Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Kursen vänder sig till alla som använder – eller kan komma att använda – mobila arbetsplattformar/skylift.

Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

UPPLÄGG

Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift). Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket. Utbildningen följer de internationella standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP. Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.

TRUCKUTBILDNING

Arbetsmiljöverket föreskrift användning av truckar, AFS 2006:5 (https://www.av.se (https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/fordon/truckar/) ), säger att den som kör truck måste ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Eleven ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.

En nödvändig utbildning för alla som använder truck i arbetet – oberoende av om det är tillfälligt eller det är en heltidssyssla. Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare. I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP10 – den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Efter godkända prov får eleven ett truckförarbevis och utbildningsintyg

Kursen arrangeras hos uppdragsgivaren eller i lokal nära er.

Vi utbildar i Truck A, Truck B, Truck A+B samt Truck C och Truck D.

REPETITIONSUTBILDNING TRUCK

Arbetsmiljöverket föreskrift Användning av truckar, AFS 2006:5, säger att den som kör truck måste ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Eleven ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.

Repetitionskursen är till för dem som redan har gått en grundkurs för truckförare, och som behöver uppdatera sina kunskaper och finslipa sin körteknik.

UPPLÄGG:

Kursen baseras på TLP10 och utgör ett koncentrat av vår grundkurs. Samma sak gäller för det utbildningsmaterial som används.

Huvuddelen av kursen ägnas åt en genomgång av de viktigaste teoriavsnitten. Säkerhetsfrågorna intar en central plats.Kursen innehåller teoretiska och praktiska prov. Efter godkända prov får eleven ett utbildningsintyg.

ETRUCK

Vi vet vad som krävs. Med nya eTruck får du truckförare som inte bara kan, utan förstår. För att svara mot dagens krav måste truckundervisning inte bara effektiviseras – den måste få ett ännu tydligare fokus på säkerhet och ekonomi. Med vårt synsätt blir effekten tydlig. Och hur mycket sparas inte av en olycka som aldrig hände, en skada som aldrig uppstod?

HETA ARBETEN

Alla som arbetar med så kallade heta arbeten ska ha genomgått utbildning för detta. Det kan vara att man jobbar på en tillfällig arbetsplats som kräver heta arbeten – certifiering. Med en maskin som alstrar tillräckligt mycket värme för att starta en brand, svetsar, löder eller liknande. Försäkringsbolag ställer krav på att den som arbetar med ett sådant arbete ska ha ett certifikat, som är giltigt i 5 år. Om ert företag står i begrepp att förnya era certifikat och letar efter en kurs som passar er, så kan vi på Iprevent erbjuda detta i mellan Sverige. Vi är ackrediterade att lägga in kompetensbehörighet på ID06 och har bred erfarenhet av brandskyddsarbete och utbildning.

Våra instruktörer är certifierade enligt Svenska Brandskyddsföreningen och kan utbilda i alla de roller som är involverade i brandsäkerheten. För att få arbeta som brandvakt eller tillståndsgivare behöver man certifikat, som ska förnyas var femte år. Hos oss hittar du flexibla och skräddarsydda lösningar för just er hos oss på Iprevent.

KURSEN OMFATTAR OCH GER DIG BLOCK INOM:

* Bestämmelse i lagar och försäkringsvillkor
* Brandkunskap
* Organisation och ansvar
* Förebyggande åtgärder
* Brandfarlig vara
* EX-miljö
* Tätskikt – Tak, väggar och balkonger m.m.
* Praktik

Vi utför kursen på Svenska och Engelska( det gör jag med alla kurser)